Mức phạt đối với việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

tin tức, Uncategorized 0 comments

Việc xuất hóa đơn theo bảng kê đối với hóa đơn điện tử là hành vi phạm pháp. Dù vô tình hay cố ý xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê là trái pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành. Cùng tìm hiểu mức xử phạt đối với hành vi này trong bài viết dưới đây.

Bảng kê hóa đơn thực sự có ý nghĩa to lớn khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy. Bởi số lượng các mặt hàng dịch vụ, hàng hóa nhiều, số dòng trên tờ hóa đơn lại có hạn, thì rất cần sự trợ giúp của bảng kê hóa đơn. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì số dòng của hóa đơn không hề bị giới hạn vì vậy không thể áp dụng quy định về xuất hóa đơn bán hàng kèm bảng kê.

xuất hóa đơn kèm bảng kê

Tại Công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử có hướng dẫn về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang. Căn cứ vào các quy định của công văn nêu trên, khi bán hàng hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

Một số điều cần lưu ý khi đăng ký nộp thuế điện tử

Đối với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không được lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa cho khách hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được phép thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang với điều kiện phải có đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, người bán xuất hóa đơn sai, ghi xuất hàng hóa theo bảng kê thì sẽ phải đối diện với mực xử phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu động với lý do không lập đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

Còn đối với bên mua, nếu vẫn nhận những hóa đơn điện tử xuất kèm theo bảng kê này thì sẽ bị loại chi phí do hóa đơn không hợp lệ theo quy định về hóa đơn chứng từ.

Như vậy, việc xuất hóa đơn theo bảng kê đối với hóa đơn điện tử là hành vi trái pháp luật, không chỉ đem lại những rắc rối, hậu quá khôn lường cho bên bán, mà bên mua nhận hóa đơn này cũng sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, đối với những hóa đơn có đính kèm bảng kê, doanh nghiệp cần phải có phương án xử lý như xóa, hủy bỏ, biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

Không truy cập được vào phần mềm HTKK lỗi do đâu?

Xem thêm:

Thuốc đặt phụ khoa tốt nhất

Kiểu tóc hợp với khuôn mặt tròn béo